تبلیغات
اگه دختر ✿مردادی ✿هستی پس... - چرا تیفانی حالا


مطمعنم همتون میگید حالا چرا تیفانی

جوابش چند کلمه بیش نیست

چون

تیفانی هم مردادیه

منم عشق این 9دختر

آخرین مطالب